aboutus
QC Hồ sơ
Kiểm soát chất lượng


Công ty trang sức Chen Chen Thâm Quyến có một thiết bị sản xuất hiện đại và công nghệ sản xuất tiên tiến, và trên cơ sở phát triển ban đầu và phát triển của một loạt các phong cách của Bạc 925.
Nghiên cứu và phát triển liên tục các quy trình sản xuất và công nghệ của người dùng, để đảm bảo chất lượng sản phẩm, Chenqi Silver có thiết bị thử nghiệm tiên tiến và cải thiện hệ thống quản lý, chúng tôi sẽ cung cấp sản phẩm tốt hơn và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng!

Máy kiểm tra thành phần Bạc.

Nhân viên đã kiểm tra hàng hóa.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc